Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

NVKH 
Als Klassiek Homeopaat ben ik lid van de NVKH. Dit is een beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten, zij bewaakt de kwaliteit van de geregistreerde leden en hun praktijk.

Homeopaten die bij deze vereniging als lid geregistreerd staan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en praktijkwaarneming.

Verder ben ik lid van de Koepel organisatie RBCZ.

Een klachten- en tuchtrechtprocedure bij TCZ
, maakt deel uit van het NVKH- kwaliteitsbeleid.
Tevens ben ik aangesloten bij de geschillencomissie SCAG.