Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Homeopathie


Klassieke Homeopathie. 
Klassieke Homeopathie gaat uit van de uniekheid van ieder persoon. Hierdoor staat niet de klacht, maar de persoon als geheel, centraal tijdens de behandeling. 
E
en ontregeling van het natuurlijk evenwicht binnen deze unieke persoon veroorzaakt klachten. Vaak is de persoon zelf in staat om het evenwicht weer te herstellen. Als het niet lukt om het evenwicht te herstellen blijven er klachten.


Genezing. 
Het doel van een Klassiek Homeopathisch geneesmiddel is de levenskracht van iemand zo te stimuleren dat hij of zij zelf weer in staat is om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Hierdoor zullen de klachten weer verdwijnen.


Het bijzondere aan deze manier van genezen.
Doordat de persoon zichzelf geneest is een Klassieke Homeopathische behandeling een veilige en unieke manier van genezen. Verder maakt Klassieke Homeopathie gebruik van de kleinst mogelijke prikkel om genezing te bereiken. Er zijn dus geen grote hoeveelheden chemische stoffen nodig tijdens de behandeling. Hierdoor ontstaan er ook geen schadelijke bijwerkingen.

Klassieke Homeopathie werkt voor mensen van alle leeftijden, van baby’s tot en met ouderen.


Het nut van ziek zijn. 
Je kunt je afvragen of je bij elke klacht of ziekte een Klassiek Homeopathisch geneesmiddel zou moeten nemen. Ik denk van niet. Het is bij acute ziekten belangrijk om eerst even af te wachten of het lichaam zelf instaat is om het evenwicht weer te herstellen waardoor de klacht weer verdwijnt. Als dit process te lang duurt of heftige klachten geeft kan het fijn zijn om een Homeopatisch geneesmiddel ter ondersteuning in te zetten.
Zo kan een paar dagen koorts heel reinigend zijn, mits het niet te lang duurt, de koorts niet te hoog is en de persoon zich ook niet heel erg ziek voelt. Als kinderen de gelegenheid krijgen om kinderziektes door te maken, eventueel onder Klassiek Homeopathische begeleiding, is vaak merkbaar dat ze tijdens hun ziekte een sprong in ontwikkeling hebben gemaakt. De kinderziektes geven een kind tevens de mogelijkheid om zich van erfelijke belastingen te ontdoen.


Wat is het verschil tussen Klassieke en complexe Homeopathie. 
De meeste homeopathische tabletten en druppels die bij de drogist verkrijgbaar zijn, zijn complexe-middelen. Dit houdt in dat er meerdere homeopathische geneesmiddelen in tabletten of druppels worden samengevoegd. De Klassieke Homeopathie maakt gebruik van maar één geneesmiddel per korrel, waardoor het nauwkeuriger werkt. 


Steeds meer onderzoeken tonen aan de Klassieke Homeopathie werkt! 
Helaas is het onmogelijk om in een dubbelblind onderzoek te bewijzen dat Klassieke Homeopathie werkt. Dit is namelijk tot nu toe de enige geaccepteerde testmethode in de reguliere gezondheidszorg. 

Dit is een testmethode waarbij de helft van de mensen met een bepaalde klacht één bepaald geneesmiddel krijgen. De andere helft van de mensen met dezelfde klacht krijgen een placebo (nep medicijn). Na de testperiode worden de resultaten van de twee groepen vergeleken. 

Aangezien in de Klassieke Homeopathie de klacht niet het uitgangspunt voor de geneesmiddelkeuze is, krijgen mensen met dezelfde klacht vaak een ander geneesmiddel. Hierdoor is een dubbelblind onderzoek niet mogelijk. 

Er worden ook veel klinische studies gedaan. Deze studies bewijzen regelmatig dat een Klassiek Homeopathische behandeling goede resultaten geeft en ook dat Homeopathie preventief in gezet kan worden.   

Bij een klinische studie worden bijvoorbeeld bij één bepaalde klacht verschillende manieren van behandelen met elkaar vergeleken. Veel van deze studies zijn te vinden op http://www.homeoinst.org/ , helaas zijn vrijwel alle studies in het Engels.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.