Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Welke klachten kunnen worden behandelt?


Welke klachten kunnen met Klassieke Homeopathie worden behandeld.
Eigenlijk alle klachten, lichamelijke of geestelijke, acute of chronische. Of het gaat om een griep, pijn na een tandartsbezoek, angsten, een verrekking, reuma of een andere chronische ziekte, het maakt niet uit. 
Dit komt doordat het om de verstoring van het evenwicht gaat en niet om de soort klachten die er door zijn ontstaan. Klassieke Homeopathie geneest door het herstellen van het evenwicht.
 

Zelfs bij, de tegenwoordig veel voorkomende, auto-immuunziekten waar regulier niet veel aan te doen is, kan met behulp van Klassieke Homeopathie vaak veel verbetering worden bereikt. 

Acute klachten.
Acute klachten zijn vaak goed en snel te behandelen met behulp van Klassieke Homeopathie. Denk bijvoorbeeld bij griep, verkoudheid, oorontsteking of blaasontsteking ook eens aan een Klassiek Homeopathische behandeling. Bij acute klachten werkt een goed passend Klassiek Homeopathisch geneesmiddel heel snel, soms al na vijf minuten. Zelfs bij een whiplash, botbreuk, kneuzing of een verrekking, ook na een operatie kan met behulp van Klassieke Homeopathie het herstel worden bevorderd. 

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.