Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten: 
Veel mensen lijden aan een auto- immuunziekte, hierbij valt het lichaam een lichaamseigen stof aan, meestal is een ontstekingsreactie het gevolg. 
 
Voorbeelden zijn reuma, colitis ulcerosa, 
ziekte van Crohn, sarco├»dose en MS. 
Door een Klassieke Homeopathische behandeling kunnen de beperkingen die deze ziekten met zich meebrengen geremt en soms zelfs gestopt worden, waardoor de levenskwaliteit toeneemt.

Regulier is de behandeling alleen gericht op het bestrijden van de symptomen. Tijdens een Klassieke Homeopathische behandeling wordt gewerkt aan het wegnemen van de oorzaak. 

Als de klachten afnemen kan de reguliere medicatie, in overleg met de behandelend arts, langzaam worden afgebouwd. Hierdoor worden de organen minder belast, nemen bijwerkingen af en zal de levenskwaliteit verbeteren. 

Bij veel auto-immuunziekten spelen een voedselovergevoeligheid en blokkades een rol en kan het belangrijk zijn om een voedingsadvies op maat te krijgen en eventuele blokkades te ontstoren. Lees meer onder Iso-therapie.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.