Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Kinderen

Kinderen.

Zeker voor kinderen is een Klassiek Homeopathische behandeling uitermate geschikt. 
Door een Klassiek Homeopathische behandeling nemen de klachten af zonder ze te onderdrukken. Het emotionele en lichamelijke groeiproces van het kind wordt zelfs gestimuleerd door de behandeling. Hierdoor kunnen sommige problemen op latere leeftijd voorkomen worden. 

Plezierig is ook dat de Klassiek Homeopathische geneesmiddelen geen schadelijke bijwerkingen hebben en makkelijk toe te dienen zijn, zelfs bij baby’s. 
Eigenlijk alle verschillende klachten die zich voordoen kunnen behandeld worden. Van baby tot puber en van acute tot chronisch klachten, ook mentaal emotionele klachten zijn goed te behandelen. 

Onder de verschillende “koppen” vindt u meer informatie per klachtengroep.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.