Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

De consulten

Consulten: 
Met een consult wordt het gesprek tussen de cliënt en de Klassiek Homeopaat bedoeld.

 

Er is een uitgebreid gesprek nodig om een goed passend Klassiek Homeopathisch constitutie geneesmiddel te vinden. Voor het vinden van een Homeopathisch geneesmiddel bij acute klachten is het belangrijk om de specifieke kenmerken van de klachten te kennen.  


De keuze van het geneesmiddel gaat heel anders dan in de reguliere gezondheidszorg. Regulier wordt alleen naar een geïsoleerde klacht gekeken en die klacht moet verdwijnen. Er wordt vaak niet gekeken waarom iemand juist die  klacht heeft en wat de bijzonderheden/ kenmerken van die klacht zijn, die specifiek zijn voor deze persoon en welke andere klachten er mogelijk nog meer zijn.

In de Klassieke Homeopathie staat de mens als uniek persoon centraal. Er wordt dus niet alleen naar de klacht(en) gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar hoe iemand reageert op zijn omgeving en wat zijn of haar gevoeligheden zijn.
Eerder warm of kouwelijk, dostig of niet? Introvert of extrovert van nature?
 Welke voedselvoorkeur heeft iemand, in welke houding slaapt hij of zij? Wat heeft iemand mee gemaakt en welke ziektes heeft iemand doorgemaakt?
Een Klassiek Homeopaat wil zo veel mogelijk eigenschappen van de persoon weten. Ook is het belangrijk om te weten welke dingen in het leven veel indruk hebben gemaakt.

Om een goed inzicht te krijgen in u als cliënt duurt het eerste consult 1.5 uur. Ik wil als het ware volledig inzicht hebben in u of uw kind, als uniek persoon met alle huidige en oude klachten. Pas dan is het mogelijk om een goede keuze te maken uit het grote aantal homeopathische geneesmiddelen dat beschikbaar is.

Na het consult ga ik nadenken over welke Homeopathische geneesmiddelen passend zouden kunnen zijn, tijdens een volgend consult test ik dan welk geneesmiddel het beste past en welke potentie (sterkte) het beste is.  

Het is ook mogelijk om eerst alleen te testen (m.b.v. biotensor)
hoe het lichaam ervoor staat, zijn er blokkades in hersenfunctie of niet en zo ja welke.
Zijn bepaalde organen of orgaansystemen verstoord?
Heb je “ongenode gasten”, zoals virussen, bacterieën, paracieten of schimmels?
Zijn er tekorten en hoe kun je die het beste verhelpen. Misschien dingen in de voeding of omgeving die verstorend werken? Aan de hand van het geteste wordt er dan gekeken wat er wenselijk is m.b.t. de vervolg afspraak
.

Het vervolgconsult. De tijd tussen de consulten is niet standaard, doordat ik test hoelang de geneesmiddelen werken en dat verschilt per persoon. Tevens neemt doorgaans de tijd tussen de afspraken toe naarmate iemand langer in behandeling is. De eerste vervolg afspraak is meestal twee tot drie maanden na een eerste consult.
Een vervolgconsult duurt ongeveer 1- 1.5 uur.

Tijdens dit gesprek kijken we samen of er verbeteringen zijn m.b.t. de klachten. Maar ook of er veranderingen zijn in het algemeen. Staat u misschien voor een nieuwe uitdaging? Durft u dingen die u eerst niet durfde of voelt u zich gewoon wat rustiger of heeft u juist meer energie.

Afhankelijk van de veranderingen die er zijn besluiten we of het het geneesmiddel passend genoeg is en test ik of het herhaald mag worden en wanneer. Tevens  test ik wanneer u het beste weer een terug kunt komen voor een vervolgconsult. Soms is het nodig om een ander of een aanvullend geneesmiddel te zoeken.

Ik ben verplicht om van iedereen die in de praktijk komt een getekende behandelovereenkomst te hebben, kijk voor meer informatie een voorbeeld onder het kopje praktijkinformatie.
Als u voor het eerste consult komt met een kind van achtien jaar of jonger, dan graag de behandelovereenkomst ingevuld en ondertekend meenemen. Heeft u nog vragen over de behandeling of de overeenkomst, dan kunt u voorafgaand aan het eerste consult contact met mij opnemen.

 
De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.