Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Tarieven en vergoedingen

Tarieven BTW vrijgesteld:
Ik heb een AGB- code, heb mijn Medische Basiskenis en ben lid van de NVKH en een koepelorganisatie, hierdoor worden de consulten gedeeltelijk vergoed indien u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Er zijn een aantal ziektekostenverzekeringen die alleen consulten van homeopathisch-artsen vergoeden, ik ben geen arts.

Tarieven

Eerste of vervolgconsult van 1- 1,5 uur  (evt. telefonisch)                          100,00 Euro
Vervolgconslut van 45 minuten             (evt. telefonisch)                           60,00 Euro
Kort-, telefonisch- of spoedconsult van 15 tot 30 minuten                           50,00 Euro
Klaarzetten of opsturen van een homeopathisch middel                               30,00 Euro

Soms is het wenselijk een consult over twee dagen te verdelen.

Het verzetten of afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur van te voren.
Niet tijdig verzette of afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betaalwijze:
Ik heb geen PIN- automaat, de consulten dienen contant betaald te worden na afloop van het consult. 
Het is ook mogelijk het consult in de praktijk te voldoen met uw eigen telebankieren app op uw mobile telefoon.

Vergoedingen:
De meeste zorgverzekeringen bieden u de keuze om via de aanvullende verzekering de consulten gedeeltelijk vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding wisselt sterk per verzekering, dit kan dus van belang zijn bij de keuze van uw ziektekostenverzekering.

De meeste verzekeringen vergoeden een maximum bedrag per dag en een maximum bedrag per jaar. 

Aangezien de vergoeding uit de aanvullendeverzekering komt, valt het niet onder het verplichte jaarlijkse eigenrisico.

De ziektekostenverzekeringen vragen om een AGB- code en het behaald hebben van een erkende Medische Basiskennis opleiding, om tot vergoeding over te kunnen gaan.
Een aantal verzekeraars vraagt daarnaast ook om het lidmaatschap van een door hun erkende beroepsvereniging, een registratie in “Vergelijk en Kies” en lidmaatschap van een koepelorganisatie, ik ben lid van de koepel RBCZ. Aan al deze voorwaarden voldoe ik.
Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden alleen arts- homeopathen, ik ben geen arts.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.