Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Geschilleninstantie

Stichting Zorggeschil is de geschilleninstantie waar de NVKH leden bijaangesloten zijn.
Op hun website https://zorggeschil.nl/ staat informatie die van belang is mocht u ontevreden zijn over de zorg die u ontvangt.

  tuchtcolleges complementaire zorg https://www.tcz.nu/over-tcz.html 

Deze stichting is onderdeel van Quasir zie https://www.quasir.nl/ 

EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN
 

Zoals ook aangegeven op hun site, is het van belang dat u als eerste contact met mij opneemt om uw ontevredenheid aan te geven.
De kans is namelijk groot dat we er samen uitkomen en de geschillen instantie niet in actie hoeft te komen.
Ik kan u dan ook de flyer van zorggeschil overhandigen, waar de stappen in staan die u kunt nemen, in het geval dat we er samen toch niet uitkomen.