Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Inspiring Homeopathy

Inspiring Homeopathie:
dit is een unieke vorm van Homeopathie ontwikkeld door arts homeopaat Tinus Smits.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 9 specifieke homeopathische geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen helpen om de universele levensthema’s, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt, te doorlopen zonder er in vast te lopen.

Het gaat dan om levensthema’s als; eigenliefde, goed en kwaad, onvoorwaardelijke liefde en gebrek aan zelfvertrouwen. De middelen kunnen alleen of naast een ander homeopathisch geneesmiddel ingezet worden. 

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.