Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Contactavonden, “Natuurlijk gezond”.


In de praktijk organiseer ik een aantal keer per jaar een contactavond. 

Deze avonden zijn meestal op woensdag- of donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en zijn gratis. 

Graag wel van te voren aanmelden ivm een beperkt aantal plaatsen.


Het doel van de avonden is om mensen bij elkaar te brengen die  bewust kiezen voor of intersse hebben in een natuurlijke levensstijl. Bijvoorbeeld door te letten op gezonde natuurlijke voeding, 
borstvoeding te geven, te zorgen voor weinig stralingsbelasting en anders of niet vaccineren.


Aangezien mensen vaak het idee hebben dat ze alleen staan in deze keuzes kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die soort gelijke keuzes maken.


Tijdens deze avonden is er altijd een bepaald thema. De avonden worden op de site en in de Nieuwe Meerbode aangekondigd.


Gratis contactavond �De uitputting voorbij� op woensdag 5 april in Aalsmeer.

Steeds meer volwassenen en kinderen zijn langdurig moe of zelfs uitgeput. Als je uitgeput bent, is de weg terug naar voldoende energie vaak lastig te vinden. Bijvoorbeeld in het geval van het chronisch vermoeidheidssyndroom, ME, burn-out en post- lyme- klachten.  Vroegtijdige herkenning van het ontstaan van uitputtingsklachten is lastig en een diagnose verloopt vaak moeizaam. Tijdens het ontstaan van deze ernstige vormen van vermoeidheid zijn er meestal veel factoren die een rol spelen en de symptomen die er aan vooraf gaan, worden vaak niet herkend door de persoon zelf, artsen en therapeuten.

Als onze organen het moeilijker krijgen door een afnemende hoeveelheid energie ontstaan de eerste symptomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als stijfheid, gewrichtsklachten, steeds vaker en/ of chronische ontstekingen, spijsverteringsklachten, wisselingen van stemmig en/of temperatuur, PMS, overgevoeligheden voor voedsel en/of pollen, duizeligheid, flauwvallen, bittere of zure smaak in je mond en oorsuizen. 

De afname van energie ontstaat als gevolg van het totaal van alle soorten stress die je lichaam ervaart. Zoals bijvoorbeeld, tekorten aan essenti�le voedingsstoffen, belasting met toxines en medicijnen, te weinig rust nemen en vervelende emotionele ervaringen. Het gevolg van langdurige stress is dat onze hormonale regelsystemen, die alle belangrijke organen in ons lichaam  moeten aansturen, uit balans raken. Dit op zichzelf geeft een verdere stressbelasting voor het toch al verstoorde lichaam.Kennis en goede informatie over hoe je het herstel �moet aanpakken� is niet makkelijk te vinden en om het nog lastiger te maken is de weg naar herstel een heel persoonlijke.

De aanpak voor het herstel is afhankelijk van welk stofwisselingstype je bent, wat je hebt meegemaakt en welke overgevoeligheden je hebt ontwikkeld en is dus voor iedereen weer anders. E�n ding is voor iedereen gelijk, de basis voor het herstel is een zeer persoonlijk en goed uitgebalanceerd voedingsadvies, met daarin alle essenti�le vetten, eiwitten en mineralen, eventueel aangevuld met kruiden en supplementen. 

Het doel van de contactavond is om meer inzicht te geven in de mogelijke oorzaken voor ernstige vermoeidheid en oplossingen te bieden voor de weg terug naar gezondheid. Maar natuurlijk ook om de vroege symptomen te leren herkennen, waardoor iemand aan de slag kan gaan om te voorkomen dat de vermoeidheid verder zal toenemen. 

 Het boek �De Uitputting voorbij� van Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal dient als uitgangspunt voor deze contactavond. Catinka heeft recent een nascholing gevolgd bij Marijke de Waal Malefijt en daardoor veel nieuwe inzichten gekregen die ze met de deelnemers zal delen. De informatie wordt verder aangevuld met persoonlijke kennis en ervaring.


Ben je ge�nteresseerd in dit onderwerp of heb je een ervaringsverhaal dat je graag wilt delen, dan ben je van harte welkom.

De contactavond is op woensdag 5 april van 20.00 tot 22.00 uur en wordt georganiseerd door Catinka Rabbers- Dekker. 

De avond is gratis en wordt gehouden in haar praktijk aan de Wilgenlaan 14, 1431HT te Aalsmeer. 

Graag wel van te voren aanmelden via 0297-363848 of via info@catinka.nl, dit i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.