Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies


Contactavonden, “Natuurlijk gezond”.


deze avonden worden voorlopig niet gegeven.


In de praktijk organiseer ik een aantal keer per jaar een contactavond. 

Deze avonden zijn meestal op woensdag- of donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en zijn gratis. 

Graag wel van te voren aanmelden ivm een beperkt aantal plaatsen.


Het doel van de avonden is om mensen bij elkaar te brengen die  bewust kiezen voor of intersse hebben in een natuurlijke levensstijl. Bijvoorbeeld door te letten op gezonde natuurlijke voeding, 
borstvoeding te geven, te zorgen voor weinig stralingsbelasting en anders of niet vaccineren.


Aangezien mensen vaak het idee hebben dat ze alleen staan in deze keuzes kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die soort gelijke keuzes maken.


Tijdens deze avonden is er altijd een bepaald thema. De avonden worden op de site en in de Nieuwe Meerbode aangekondigd.